Kalendarium KALENDARZ 2017/2018

 

 1. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2017 roku
 2. Ferie zimowe: 22 stycznia – 4 lutego 2018 roku
 3. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 roku
 4. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  – część humanistyczna: 18 kwietnia 2018 roku
  – część matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2018 roku
  – część z języka obcego: 20 kwietnia 2018 roku
 5. Egzamin maturalny:
  – część ustny i pisemny: 4-23 maja 2018 roku
 6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  22 czerwca 2018 roku
 7. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2017 roku