Nauczyciele



Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 22 Katolickiego
im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rok szkolny  2017/2018

Breńkacz Joanna – Dyrektor, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Czerwiński Radosław – prefekt, religia (wychowawca kl. II św. Matki Teresy z Kalkuty)

Ks. Tyczyński Michał – katecheta

Przybyszewska Wioletta – psycholog

Rej Małgorzata – pedagog specjalny

Wojno Joanna – pedagog (wychowawca kl. II św. Bernadetty Soubirous)

Drężek Beata – język angielski 

Dera Małgorzata – biologia

Dudziński Leszek – wychowanie fizyczne

Drężek Beata – język angielski (wychowawca kl. VII bł. Doroty z Mątowów)  

Gutt Anna – fizyka

Hebel Artur – historia

Hrywniak Iwona – chemia

Jabłoński Andrzej – zajęcia techniczne

Jurecki Piotr – wychowanie fizyczne

Korol Katarzyna – język polski (wychowawca kl. II Kard. Stefana Wyszyńskiego)

Malczyk Radosław – szachy

Nakielski Andrzej – wychowanie fizyczne

Olszowa-Korsak Zofia – język angielski

Patejuk Piotr – historia, wiedza o społeczeństwie (wychowawca kl. II św. Jana Marie Vianeya)

Pawlikowski Daniel – fizyka 

Prusinowski Krzysztof – informatyka

Rudziński Piotr – język angielski

Salamonowicz-Filip Kamila – matematyka 

Stankiewicz Aleksandra – język niemiecki

Styczyńska Małgorzata – fizyka 

Szybanow Anna – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne (wychowawca kl. III Alberta Chmielowskiego)

Wynimko Joanna – matematyka, geografia

Zyborowicz-Malewicka Katarzyna – wychowanie fizyczne