Rada rodziców


„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” /św. Augustyn/

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

1) Jolanta Piotrowska – przewodnicząca
2) Szymon Puławski – zastępca
3) Danuta Wachowska – sekretarz
4) Katarzyna Targońska – skarbnik
5) Izabela Rogalska – członek
6) Małgorzata Ślusarczyk – członek
7) Lidia Kozłowska – członek