Rada Rodziców

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” /św. Augustyn/

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:


1) Andrzej Pawlak – przewodniczący
2) Adam Jabłonowski – zastępca
3) Elżbieta Lendo – członek rady
4) Katarzyna Niczyperowicz – członek rady