Historia

W orędziu na Światowy Dzień Młodzieży w 1987 roku Jan Paweł II wypowiedział ważne słowa:

„Młodość, będąc kluczowym etapem życia, jest szczególnym bogactwem, dobrem samego człowieczeństwa. To czas szczególnej odpowiedzialności i nadziei, kształtowania osobowości, precyzowania ideałów i projektów życiowych, okres poszukiwania prawdy, a także dążenia do prawdziwego szczęścia.”

Rok szkolny 1997/1998 był pierwszym rokiem działalności Gimnazjum nr 22 Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Gimnazjum mieściło się wówczas przy parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Wyszyńskiego. Obecny budynek przy ul. Mickiewicza 10 szkoła zajmuje od września 2010 roku.

Powstanie tej szkoły to kolejny etap edukacyjny rozwijającego się od lat Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Mając świadomość wagi młodości, chcemy, by była to szkoła odpowiadająca na potrzeby młodego człowieka, wspierająca jego aspiracje, talenty. Naszą ambicją jest stworzenie placówki pozwalającej młodemu człowiekowi orientować się we współczesnym świecie, kulturze. Rozwijając umysły, chcemy stworzyć uczniom atmosferę sprzyjającą kształtowaniu ich osobowości w duchu wartości katolickich.