Samorząd uczniowski


Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Rok szkolny 2017/2018

 

PROTOKÓŁ
z przebiegu wyborów
na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego
im. Świętej Rodziny w Olsztynie

28.09.2017 r.

Wyniki głosowania:

  1. Piotr Porzych – przewodniczący (II LO M)
  2. Nina Kulpa – zastępca przewodniczącego (III LO F)
  3. Julia Jarząbek (I LO HR)

Decyzją uczniów, opiekunem samorządu uczniowskiego został Pan Piotr Patejuk.