Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024 r. 201 dzień roku Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego

HISTORIA

Inicjatorami powstania Stowarzyszenia Świętej Rodziny z siedzibą w Olsztynie byli rodzice żywo zaangażowani w życie Kościoła katolickiego, którzy pragnęli, aby ich dzieci mogły uczyć się w szkole, która kontynuowałaby - podjęte na łonie rodziny - wychowanie w duchu Ewangelii i wartości katolickich. Stąd też jednym z pierwszoplanowych celów określonych w statucie Stowarzyszenia stała się "troska o wychowanie dzieci i młodzieży, obejmująca pełną formację ich osobowości, zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła katolickiego" (Statut Stowarzyszenia Świętej Rodziny, par. 5 ust.1).

Powstałe w 1997 r. Stowarzyszenie za główne swoje zadanie przyjęło "powoływanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Archidiecezji Warmińskiej" (Statut Stowarzyszenia Świętej Rodziny, par. 6 ust.1), które aktualnie funkcjonują pod nazwą Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny.

Pierwszą z nich była Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie (1997). Status katolicki uzyskała ona dzięki błogosławieństwu i oficjalnemu dekretowi nadanemu przez ówczesnego Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego dra Edmunda Piszcza, zaś bazę lokalową dzięki życzliwości ks. prałata Andrzeja Pluty, który - jako proboszcz Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie - użyczył jej pomieszczeń w budynku parafialnym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11. Naukę rozpoczęło w niej oŚmioro uczniów. Szkoła, początkowo jako placówka niepubliczna, rozwijała się powoli. Przełomowym zaś momentem stało się w tej kwestii "przemianowanie" jej 1 września 2001 r. w szkołę publiczną (31 sierpnia 2001 r. nastąpiła likwidacja szkoły niepublicznej i utworzenie z dniem 1 września szkoły publicznej), co umożliwiło powszechny dostęp do edukacji i wychowania katolickiego wielu rodzinom, dla których sprawy finansowe mogły stanowić barierę w posłaniu do niej swoich dzieci.

Kolejną placówką założoną przez Stowarzyszenie było Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie (2000), które powstało w oparciu o funkcjonujący w ramach szkoły podstawowej oddział "zerowy". Z czasem w jego strukturach znalazły się także oddziały dzieci 3., 4., i 5-letnich (od września 2010 r.). Od początku ma ono swoją siedzibę przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11.

Wychodząc naprzeciw zmieniającej się organizacji szkolnictwa w Polsce, a tym samym umożliwiając kontynuację edukacji katolickiej absolwentom szkoły podstawowej, Stowarzyszenie powołało w 2003 r. kolejną publiczną placówkę, która otrzymała nazwę: Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

W związku z rozwojem trzech placówek znajdujących się w jednym budynku (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) - podjęto decyzję przeniesienia gimnazjum do budynku należącego do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Mickiewicza 10 (od września 2010 r.). Było to możliwe dzięki życzliwości i otwartości jej Proboszcza - ks. kan. Janusza Wieszczyńskiego, który użyczył stosowne pomieszczenia.

Pomyślnie rozwijająca się współpraca z ks. Proboszczem J. Wieszczyńskim oraz władzami Miasta Olsztyna sprawiły, że Stowarzyszenie powołało w 2011 r. XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie - kolejną szkołę publiczną, mieszczącą się przy ul. Mickiewicza 10.

Kilka lat później Stowarzyszenie - wychodząc naprzeciw ówczesnym potrzebom nauczycieli, rodzin i uczniów prowadzonych placówek edukacyjnych - założyło Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "Nadzieja" z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, która działała od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.

W 2019 r. Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny przekształcono w publiczne Technikum Informatyczne Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Stało się to na mocy uchwały Stowarzyszenia, dzięki zapisom nowych ustaw oświatowych z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz opartej o nie reorganizacji szkolnictwa w Polsce, przejawiającej się m.in. likwidacją gimnazjów.

Wzorem do naśladowania i patronem powoływanych placówek stała się od początku Święta Rodzina - zawsze wierna Bożym planom, cierpliwa i pokorna. Wybór ten związany jest ściśle z formacją duchową kilku osób stanowiących trzon grupy inicjatywnej Stowarzyszenia, członków Instytutu Świętej Rodziny. Podjęli oni wyzwanie utworzenia szkoły katolickiej w Olsztynie za sprawą założyciela Instytutu, ks. abpa Kazimierza Majdańskiego - wielkiego obrońcy życia i rodziny, który zachęcał do stworzenia w miejscu ich zamieszkania konkretnego dzieła, jako wkładu w budowanie dobra, będącego swoistym antidotum wobec zagrożeń, którym poddawana jest współczesna rodzina. Czymś naturalnym stał się więc fakt, że patron, logo i hymn tej Wspólnoty, za zgodą abpa K. Majdańskiego, zostały przejęte przez placówki, które Stowarzyszenie prowadzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt: artformat.pl / wykonanie, system VCMS: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X